Sa svih strana
Prekinuta potraga za Nenadom Belicem, veslačem preko Atlantika
Trenutak...